Ολοκληρωμένες λύσεις

Τι είναι η Διαχείριση & Εντοπισμός Αυτοκινήτων

Το Fleet Management (Διαχείριση Στόλου) παρέχει σε μια επιχείρηση -ανεξάρτητα από το μέγεθός της- τη δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο των οχημάτων και μεταφορικών μέσων της και, κατά συνέπεια, να κατανέμει καλύτερα τους πόρους της και να μειώνει το λειτουργικό κόστος.(έξοδα)

Fleet management ή Διαχείριση Στόλου καλείται το σύνολο των τεχνολογιών και των συστημάτων το οποίο επιτρέπει σε μία επιχείρηση να έχει πλήρη έλεγχο των οχημάτων της. Στην κατηγορία των οχημάτων συγκαταλέγονται πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα, από επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα, μέχρι πλοία και αεροπλάνα. Ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση αρκετών επιμέρους επιχειρηματικών διαδικασιών, στο διαχειριστικό έλεγχο και, κατά συνέπεια, στη μείωση του κόστους και την καλύτερη κατανομή των πόρων της επιχείρησης.

Η τηλε-εκπαίδευση και η διαδραστική διδασκαλία και παρουσίαση, μπαίνει σε νέους δρόμους με την ολοκληρωμένη λύση του Συστήματος που προωθεί και προσαρμόζει στις ανάγκες σας η εταιρεία μας.

Σε συνεργασία με τους καλύτερους κατασκευαστές μπορούμε να σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για τον πλήρη έλεγχο και προστασία του χώρου σας.

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στο χώρο, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης parking προσωρινών και μονίμων πελατών με δυνατότητα χρονοχρέωσης.

Σε συνεργασία με τις πιο έμπειρες εταιρείες του χώρου της τηλεμετρίας, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις πάνω σε Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS) καθώς και Συστήματα Γεωπληροφορικής (GIS).

Η εταιρεία μας, σας προτείνει την πλέον αξιόπιστη λύση στον χώρο της διαχείρισης στόλου Οχημάτων. 

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»