Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προηγμένης τεχνολογίας προκειμένου να υποστηρίξει πελάτες που επενδύουν (δίνουν έμφαση) σε υποδομές πληροφορικής προκειμένου να εξασφαλίσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Τα προϊόντα που διαθέτει είναι υψηλής ποιότητας, από διακεκριμένους οίκους της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

HARDWARE και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• SERVERS   • PCs  • NOTEBOOKS• ΜΟΝΙΤΟRS – LCDTV  • PLOTTERS• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  • ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOTMATRIX  • ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   • SCANNERS  • SWITCHES – ROUTERS - FIREWALL  • PDA  • UPS  • PROJECTORS  • STORAGE

• ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
όπως HDD, VGA, KEYBOARD, MOUSE, MP3, MEMORIES, USB STICKS, DIGITAL CAMERAS

ANAΛΩΣΙΜΑ όλωντωνεπώνυμωνοίκων
  • ΜΕΛΑΝΙΑ  • TONERS    • CD – DVD  • RIBBONS  • STORAGE  • CABLES