Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στο χώρο, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης parking προσωρινών και μονίμων πελατών με δυνατότητα χρονοχρέωσης.

Χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης parking :

  • Λογισμικό σε γραφικό περιβάλλον, παραμετρικό και φιλικό προς τον χρήστη
  • Πρόγραμμα εκτύπωσης μαγνητικών καρτών με διαφημιστικά μηνύματα
  • Εκτύπωση αποδείξεων ή τιμολογίων
  • Ηλεκτρονικό πίνακα ενημέρωσης
  • Μπάρες εισόδου-εξόδου
  • Φωτεινό σηματοδότη
  • Terminal εισόδου - εξόδου
  • Βάση Δεδομένων κ.α.