Υπηρεσίες

Η Multix συνεχώς αναπτύσσεται, ακολουθώντας τα πρότυπα μιας δυναμικής και ευέλικτης επιχείρησης. Έχει σαν στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη της με προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας πριν και κυρίως μετά την πώληση αλλά παράλληλα θέλει να προβλέπει και τις μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών της. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών και των υπηρεσιών στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, προσαρμοσμένης στο χώρο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Παράλληλα, τα στελέχη της Multix μελετούν προσεκτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις, καταγράφουν τις τάσεις στη διεθνή και ελληνική αγορά και προετοιμάζουν το αύριο.


Ενδικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε με την ξεχωριστή φιλοσοφία της Multix:

  • Ανάλυση Αναγκών
  • Ψηφιοποιήσεις
  • Εκπαίδευση σε πληροφοριακά συστήματα
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Μετάπτωση στοιχείων
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Ανάκτηση δεδομένων
  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια χώρων κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε από κοντά την διαφορετική αντιμετώπιση της Multix στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. 

Οι ειδικοί σύμβουλοι εφαρμογών της Multix συνεργάζονται με κάθε πελάτη πριν από κάθε εγκατάσταση ώστε να διαπιστώσουν τις ανάγκες κάθε Οργανισμού ή Επιχείρησης και να δημιουργήσουν την πλέον κατάλληλη λύση. 

H εταιρεία μας παρέχει μία πλήρη γκάμα προϊόντων και  υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Η υπηρεσία εκπαίδευσης καλύπτει την οργανωμένη εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών και των λύσεων που αναπτύσσονται και παρέχονται από την εταιρία. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής και τον βαθμό  υπευθυνότητας που κάθε χρήστης ή κάθε ομάδα χρηστών έχει. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε σε χώρο του πελάτη, είτε σε άλλους οργανωμένους χώρους.

Μία ακόμα υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία μας είναι η ανάκτηση, η διαγραφή και η μετατροπή δεδομένων.

Η υπηρεσία Υποστήριξης εφαρμογών της Multix αναλαμβάνει να προσαρμόσει και να παραμετροποιήσει  κάθε εφαρμογή που προωθεί σε συνολική λύση, με σκοπό πάντα να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι υπηρεσίες προσαρμογής και παραμετροποίησης εκτείνονται σε πολύ μεγάλο εύρος, από τη δημιουργία απλών αναφορών μέχρι την ανάπτυξη εξειδικευμένων και πολύπλοκων λειτουργιών.

Η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου είναι καθοριστικής σημασίας πλέον για τη στήριξη των κύριων λειτουργιών των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, των τεχνικών επαγγελμάτων, των νομικών επαγγελματιών, του Δημοσίου τομέα αλλά και της ευρύτερης παραγωγής πολιτιστικού αποθέματος.


Η μετάπτωση (μεταφορά) των δεδομένων από μια εφαρμογή λογισμικού που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης σε μία άλλη, είναι αυτόνομο έργο και υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της Multix. 

Μαζί σας, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες στα μέτρα σας, λύσεις προβολής και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του Internet. Η εταιρεία αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό ιστοσελίδων εταιρικής παρουσίας, την ανάπτυξη ή /και παραμετροποίηση ιστοχώρων δυναμικού περιεχομένου, e-commerce , e-government αλλά και την ανάπτυξη web εφαρμογών αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υποδομή των πελατών μας.

Η εταιρεία μας καλύπτει την αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης των εφαρμογών από τους πελάτες. 

 Τα δίκτυα Η/Υ σήμερα είναι απαραίτητα σε κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη. Καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας των εργαζομένων μιας επιχείρησης και είναι κριτήριο αποδοτικότητας μιας εταιρείας. Υλοποιούμε εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις δικτύων. Παρέχουμε λύσεις δικτύωσης για κάθε περίπτωση, μέγεθος και τοπολογία δικτύου, ενσύρματο ή ασύρματο. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του δικτύου σας, σας παρέχουμε εξοπλισμό υλικού (hardware) από κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

Το έμπειρο τεχνικό μας τμήμα ειδικεύεται στις εγκαταστάσεις δικτύων όλων των τύπων, επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών καθώς και την υποστήριξη SOFTWARE. Επισης, σε κάθε είδους εγκαταστάσεις σε τοπικά και ευρέα δίκτυα LAN και WAN, σε Δίκτυα Intranet και Extranet σε επικοινωνίες σύγχρονες και ασύγχρονες, όπως και στο χώρο της δομημένης καλωδίωσης για κάθε είδους εγκαταστάσεις καλωδιακών συστημάτων VOICE/DATA με καλωδιώσεις STP, UTP, FTP και fiber optics.