Σε συνεργασία με τις πιο έμπειρες εταιρείες του χώρου της τηλεμετρίας, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις πάνω σε Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS) καθώς και Συστήματα Γεωπληροφορικής (GIS).

                                                                                                                                                                                                                                                                                          GPS Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού: Δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS tracker, λειτουργεί με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που διαθέτουν GSM/GPRS (850/900/1800/1900ΜΗz), το προϊόν, αυτό, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και να παρακολουθεί οποιοδήποτε κινούμενο αντικείμενο.

Εφαρμογές αυτής της λύσεις υπάρχουν σε λεωφορεία, ταξί, δημοτικά οχήματα αλλά και σε Ι.Χ. αυτοκίνητα ή οχήματα διανομών.

Ανάπτυξη Συστημάτων Γεωπληροφορικής ( Συστήματα GIS)

Η εταιρεία μας έχει έμπειρο προσωπικό, εξειδικευμένο στην προσαρμογή και ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων στα πιο διαδεδομένα Πληροφοριακά Γεωγραφικά Συστήματα, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Οι εφαρμογές γεωπληροφορικής επιτρέπουν την εύκολη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων και τη σύνδεση των χωρικών με περιγραφικές πληροφορίες και ετερογενή δεδομένα, όπως ΦΕΚ, φωτογραφίες, έγγραφα, κατόψεις κ.ά. Βασική είναι επίσης και η οργάνωση που προσφέρουν στα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών.

Ανάλογα με τις ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει το κάθε GIS και τους τελικούς χρήστες για το οποίο προορίζεται, περιλαμβάνει τα κατάλληλα χαρτογραφικά υπόβαθρα (ανάγλυφο περιοχής, οδικό δίκτυο, τοπογραφικά δεδομένα κτλ), συνδυάζεται με εξειδικευμένες (customised) εφαρμογές και ισχυρές εξωτερικές βάσεις δεδομένων.