Λογισμικό

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές εφαρμογών εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και επιχειρησιακές εφαρμογές σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες του ευρύτερου Ιδιωτικού Τομέα οι οποίες ξεκινούν από το επίπεδο των υποδομών και φτάνουν έως το επίπεδο του εξειδικευμένου επιχειρησιακού λογισμικού με σκοπό τη διασφάλιση του μέγιστου επιχειρηματικού οφέλους των πελατών της (μείωση λειτουργικού κόστους, βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας).

Η εταιρεία μας προωθεί και υποστηρίζει Ολοκληρωμένο Πακέτο Εφαρμογών το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μηχανογράφησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ. που σχετίζονται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες ενός Δήμου, από τη Διαχείριση του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Δαπανών, των εκτελούμενων έργων, του Κόστους, των Εσόδων, της Αποθήκης, μέχρι το Λογιστήριο και την Ταμειακή Διαχείριση, ενώ είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις που θέτουν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Η Multix σε συνεργασία με διεθνείς και εγχώριους οίκους λογισμικού, προωθεί ολοκληρωμένα εργαλεία δουλειάς για κάθε μελετητή.

Απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή εργασία στο σπίτι ή στην επιχείρηση, είναι ένα πακέτο εφαρμογών γραφείου. Στην εταιρεία μας δεν θα βρείτε μόνο το λογισμικό αλλά και τρόπους να το χειριστείτε έξυπνα και αποδοτικά.