Το έμπειρο τεχνικό μας τμήμα ειδικεύεται στις εγκαταστάσεις δικτύων όλων των τύπων, επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών καθώς και την υποστήριξη SOFTWARE. Επισης, σε κάθε είδους εγκαταστάσεις σε τοπικά και ευρέα δίκτυα LAN και WAN, σε Δίκτυα Intranet και Extranet σε επικοινωνίες σύγχρονες και ασύγχρονες, όπως και στο χώρο της δομημένης καλωδίωσης για κάθε είδους εγκαταστάσεις καλωδιακών συστημάτων VOICE/DATA με καλωδιώσεις STP, UTP, FTP και fiber optics.

Παρέχουμε ευέλικτες προτάσεις για την κάλυψη των όποιων αναγκών τεχνικής υποστήριξης της επιχείρησής σας, είτε με συμβόλαια συντήρησης είτε με μεμονωμένες επισκέψεις τεχνικών στα γραφεία σας για τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου Η/Υ σας γίνεται με φυσική παρουσία στον χώρο, με απομακρυσμένη πρόσβαση και μέσω HelpDesk.
Θα χαρούμε να εξυπηρετήσουμε αιτήματα για τεχνική υποστήριξη, ακόμη και χωρίς συμβόλαιο συντήρησης!

support 300x300