Η εταιρεία μας προωθεί και υποστηρίζει Ολοκληρωμένο Πακέτο Εφαρμογών το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μηχανογράφησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ. που σχετίζονται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες ενός Δήμου, από τη Διαχείριση του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Δαπανών, των εκτελούμενων έργων, του Κόστους, των Εσόδων, της Αποθήκης, μέχρι το Λογιστήριο και την Ταμειακή Διαχείριση, ενώ είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις που θέτουν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.


Keyboard blue 281x230 tcm4 266906

Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν τις απαιτήσεις των ΟΤΑ & των ΝΠΔΔ τόσο σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης - πλήρης οικονομική διαχείριση, όσο και σε επίπεδο γρήγορης και αξιόπιστης εξυπηρέτησης του πολίτη - ηλεκτρονικές συναλλαγές και επικοινωνία κράτους - πολίτη. 

Οι εφαρμογές της πλατφόρμας λειτουργούν ανεξάρτητα ή συνεργάζονται μεταξύ τους, παρέχοντας το πιο ολοκληρωμένο και εξελιγμένο περιβάλλον που διατίθεται σήμερα στην αγορά.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες από τις εφαρμογές για τα επιμέρους τμήματα ενός ΟΤΑ:

Δημοτολόγιο Οικονομική Υπηρεσία
Μητρώο Αρρένων Διπλογραφικό
Ληξιαρχείο Ταμειακή Υπηρεσία
Πρωτόκολλο Εισπράκτορες Δήμου
Αποφάσεις Δημάρχου Τέλος Ύδρευσης
Μισθοδοσία Προσωπικού Τέλος Αποχέτευσης
Παρακολούθηση Γραφείου Προσωπικού Τέλος Άρδευσης
Κλήσεις Αυτοκινήτων Τέλος Παρεπιδημούντων (2% και 5%)
Τέλος Πεζοδρομίων Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
Τέλος Διαφήμισης Τ.Α.Π.


Για  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων (ΔΕΥΑ) με τις παρακάτω εφαρμογές:

-   Ύδρευση ΔΕΥΑ

-   Αποχέτευση ΔΕΥΑ

-  Λογιστήριο ΔΕΥΑ

-   Κοστολόγηση ΔΕΥΑ

-   Προμήθειες – Αποθήκη