Η εταιρεία μας, σας προτείνει την πλέον αξιόπιστη λύση στον χώρο της διαχείρισης στόλου Οχημάτων. 

fleet

Η εφαρμογή αναφέρεται στην παρακολούθηση, συντήρηση και καταγραφή κάθε γεγονότος που έχει σχέση με ένα στόλο οχημάτων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση της συντήρησης οποιουδήποτε μηχανήματος. Ένα σύστημα παρακολούθησης συντήρησης είναι βασικό εργαλείο για οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό θέλει να αυξήσει το χρόνο διαθεσιμότητας των οχημάτων και μηχανημάτων της, να ελέγξει τα κόστη και να αναβαθμίσει την ποιότητα και την απόδοσή τους.

Η εφαρμογή είναι απλή στο χειρισμό της ώστε με μια σύντομη εκπαίδευση ο οποιοσδήποτε υπεύθυνος γραφείου κίνησης μπορεί να τη λειτουργεί χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περισσότερους από ένα χρήστες (multi user), ενώ διατίθεται και για ένα  μόνο χρήστη (single user). 

Διαβάστε τις συνήθεις ερωταπαντήσεις (FAQ)