Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές εφαρμογών εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και επιχειρησιακές εφαρμογές σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες του ευρύτερου Ιδιωτικού Τομέα οι οποίες ξεκινούν από το επίπεδο των υποδομών και φτάνουν έως το επίπεδο του εξειδικευμένου επιχειρησιακού λογισμικού με σκοπό τη διασφάλιση του μέγιστου επιχειρηματικού οφέλους των πελατών της (μείωση λειτουργικού κόστους, βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας).

erp software


Εμπορική Διαχείριση:
Ανάλογα με το μέγεθος, το αντικείμενο και τις ανάγκες της επιχείρησης σας μπορούμε να σας προτείνουμε και την αντίστοιχη αξιόπιστη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που θα εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στην επιχείρηση σας  προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης.  

Παρέχουμε λύσεις:

ERP: Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων με δυνατότητες παραμετροποίησης ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης

 

Εντατικής Λιανικής: Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων προηγμένης τεχνολογίας που απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή δίκτυα καταστημάτων ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου δραστηριότητας.

 

Σύνδεση με ταμειακά, ζυγιστικά συστήματα και φορολογικούς μηχανισμούς.

Οικονομική Διαχείριση:

Έσοδα – Έξοδα

Γενική Λογιστική

Αναλυτική Λογιστική

Εξειδικευμένο Λογισμικό:

Για Γυμναστήρια, Σχολές Χορού και Κέντρα Αισθητικής

Για Φυσικοθεραπευτές κ.α.