Τι είναι η Διαχείριση & Εντοπισμός Αυτοκινήτων

Το Fleet Management (Διαχείριση Στόλου) παρέχει σε μια επιχείρηση -ανεξάρτητα από το μέγεθός της- τη δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο των οχημάτων και μεταφορικών μέσων της και, κατά συνέπεια, να κατανέμει καλύτερα τους πόρους της και να μειώνει το λειτουργικό κόστος.(έξοδα)

Fleet management ή Διαχείριση Στόλου καλείται το σύνολο των τεχνολογιών και των συστημάτων το οποίο επιτρέπει σε μία επιχείρηση να έχει πλήρη έλεγχο των οχημάτων της. Στην κατηγορία των οχημάτων συγκαταλέγονται πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα, από επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα, μέχρι πλοία και αεροπλάνα. Ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση αρκετών επιμέρους επιχειρηματικών διαδικασιών, στο διαχειριστικό έλεγχο και, κατά συνέπεια, στη μείωση του κόστους και την καλύτερη κατανομή των πόρων της επιχείρησης.

Τι είδους πληροφορίες παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης στόλου; Σε πρώτη φάση, ένα σύστημα διαχείρισης στόλου αναλαμβάνει να πληροφορήσει την εταιρία για πλήθος θεμάτων αναφορικά με τα οχήματά της. Στις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει κανείς από την εφαρμογή συμπεριλαμβάνονται η ακριβής θέση και η ταχύτητα του οχήματος, η διαδρομή που έχει πραγματοποιήσει, η θερμοκρασία συγκεκριμένων μερών του οχήματος, καθώς και άλλα στοιχεία, ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις επιδιώξεις της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. Ανάλογα με το τι είδους πληροφορίες επιθυμεί να συγκεντρώσει και να καταγράψει μια επιχείρηση για τα οχήματά της, είναι πιθανό να τοποθετηθούν συμπληρωματικές συσκευές εντός ή στην επιφάνεια του οχήματος, οι οποίες θα καταγράφουν για παράδειγμα τη θερμοκρασία του ψυγείου του αυτοκινήτου, την ταχύτητα ,το άνοιγμα-κλείσιμο πόρτα, στοιχεία τα οποία θα μεταδίδονται μέσω του τερματικού GPRS.

Πρόκειται για λύση που απαιτεί επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών;


Σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης στόλου δεν είναι ο επανασχεδιασμός των εργασιών μιας επιχείρησης αλλά η βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της. Παρέχει, με άλλα λόγια, αποδοτικότερους τρόπους υπολογισμού κρίσιμων μεγεθών για την ίδια την επιχείρηση, αξιοποιώντας, περισσότερο αποτελεσματικά και ακριβή εργαλεία.