Η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου είναι καθοριστικής σημασίας πλέον για τη στήριξη των κύριων λειτουργιών των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, των τεχνικών επαγγελμάτων, των νομικών επαγγελματιών, του Δημοσίου τομέα αλλά και της ευρύτερης παραγωγής πολιτιστικού αποθέματος.

Σκοπός της ψηφιοποίησης είναι να διαφυλάξει και να αρχειοθετήσει σε ψηφιακά δεδομένα το απόθεμα εγγράφων μέσων από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις (μουσείων, αρχείων, βιβλιοθηκών και συναφών οργανισμών, τοπογράφων, νομικών και δικηγόρων, γιατρών και λοιπών επαγγελματιών) και να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρει και τα ζητήματα που θέτει η ψηφιοποίηση τους. 
Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες και οργανισμούς που εξειδικεύονται στον κλάδο, καλύπτουμε τις βασικές αρχές και τις καλές πρακτικές στην ψηφιοποίηση και τη ψηφιακή διατήρηση συλλογών κειμένου, εικόνας και ήχου, εγκεκριμένα και εφαρμοσμένα από διεθνή κέντρα ψηφιοποίησης. 
Επίσης, παρέχουμε υπηρεσίες ανάλυσης και αξιοποίησης των ψηφιοποιημένων συλλογών και των ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη διαχείριση και την ανάδειξη αυτού του αποθέματος, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηριχθούν πολλαπλές επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτιστικών οργανισμών, των φορέων και των επαγγελματιών που κατέχουν το πρωτογενές υλικό (όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, αυξημένη πρόσβαση).