Η εταιρεία μας καλύπτει την αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης των εφαρμογών από τους πελάτες. 

Για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού που διαθέτει στην αγορά, η εταιρία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα αξιόλογη υποδομή για την επέκταση και βελτίωση της οποίας επενδύει διαρκώς και συστηματικά. Η ομάδα υποστήριξης αποτελείται από μηχανικούς συστημάτων, μηχανικούς και τεχνικούς πεδίου και στελέχη τηλεφωνικής υποστήριξης.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε τρία κλιμακούμενα επίπεδα: 
•    Τηλεφωνική υποστήριξη
•    Απομακρυσμένη ηλεκτρονική υποστήριξη (remote Support)
•    Επί τόπου επέμβαση
Για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα υποστήριξης, η εταιρία έχει την δυνατότητα να δεσμευθεί σε συγκεκριμένους όρους απόκρισης, επέμβασης και αποκατάστασης.  Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στη σύμβαση υποστήριξης που υπογράφει ο πελάτης λογισμικού.  
Για την τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών της, διαθέτουμε ένα οργανωμένο τμήμα Help Desk το οποίο υποστηρίζει τηλεφωνικά τους πελάτες μας.