Η μετάπτωση (μεταφορά) των δεδομένων από μια εφαρμογή λογισμικού που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης σε μία άλλη, είναι αυτόνομο έργο και υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της Multix. 

Τα κύρια αρχεία που θα συμφωνηθεί να μεταφερθούν πρέπει να παραδοθούν στη Multix σε προκαθορισμένη μορφή και έπειτα από συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τις εφαρμογές που υποστηρίζει και προωθεί η εταιρεία μας.Το λεπτό αυτό έργο αναλαμβάνει πάντα το εξειδικευμένο προσωπικό μας που καθοδηγεί τη διαδικασία πάντα σύμφωνα με την άρτια τεχνογνωσία που έχει.