Η υπηρεσία Υποστήριξης εφαρμογών της Multix αναλαμβάνει να προσαρμόσει και να παραμετροποιήσει  κάθε εφαρμογή που προωθεί σε συνολική λύση, με σκοπό πάντα να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι υπηρεσίες προσαρμογής και παραμετροποίησης εκτείνονται σε πολύ μεγάλο εύρος, από τη δημιουργία απλών αναφορών μέχρι την ανάπτυξη εξειδικευμένων και πολύπλοκων λειτουργιών.