Η υπηρεσία εκπαίδευσης καλύπτει την οργανωμένη εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών και των λύσεων που αναπτύσσονται και παρέχονται από την εταιρία. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής και τον βαθμό  υπευθυνότητας που κάθε χρήστης ή κάθε ομάδα χρηστών έχει. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε σε χώρο του πελάτη, είτε σε άλλους οργανωμένους χώρους.