Οι ειδικοί σύμβουλοι εφαρμογών της Multix συνεργάζονται με κάθε πελάτη πριν από κάθε εγκατάσταση ώστε να διαπιστώσουν τις ανάγκες κάθε Οργανισμού ή Επιχείρησης και να δημιουργήσουν την πλέον κατάλληλη λύση. 

Σε στενή συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο επεξεργάζονται τα στοιχεία και προτείνουν τρόπους αποτελεσματικότερης λειτουργίας.  Αντικειμενικός τους στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και της τεχνογνωσίας της εταιρίας μας και η διάθεσή τους στο εκάστοτε έργο και κατ’ επέκταση στον ενδιαφερόμενο Οργανισμό – Επιχείρηση.