Η Multix συνεχώς αναπτύσσεται, ακολουθώντας τα πρότυπα μιας δυναμικής και ευέλικτης επιχείρησης. Έχει σαν στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη της με προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας πριν και κυρίως μετά την πώληση αλλά παράλληλα θέλει να προβλέπει και τις μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών της. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών και των υπηρεσιών στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, προσαρμοσμένης στο χώρο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Παράλληλα, τα στελέχη της Multix μελετούν προσεκτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις, καταγράφουν τις τάσεις στη διεθνή και ελληνική αγορά και προετοιμάζουν το αύριο.


Ενδικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε με την ξεχωριστή φιλοσοφία της Multix:

  • Ανάλυση Αναγκών
  • Ψηφιοποιήσεις
  • Εκπαίδευση σε πληροφοριακά συστήματα
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Μετάπτωση στοιχείων
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Ανάκτηση δεδομένων
  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια χώρων κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε από κοντά την διαφορετική αντιμετώπιση της Multix στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.