Διαχείριση Parking Εκτύπωση

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στο χώρο, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης parking προσωρινών και μονίμων πελατών με δυνατότητα χρονοχρέωσης.

Χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης parking :

·         Λογισμικό σε γραφικό περιβάλλον, παραμετρικό και φιλικό προς τον χρήστη

·         Πρόγραμμα εκτύπωσης μαγνητικών καρτών με διαφημιστικά μηνύματα

·         Εκτύπωση αποδείξεων ή τιμολογίων

·         Ηλεκτρονικό πίνακα ενημέρωσης

·         Μπάρες εισόδου-εξόδου

·         Φωτεινό σηματοδότη

·         Terminal εισόδου - εξόδου

·         Βάση Δεδομένων κ.α.