Προτεινόμενα άρθρα

Βρείτε μας στο Google Maps

Βρείτε μας στον χάρτη ή συμπληρώστε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας για να βρείτε τη διαδρομή προς την εταιρεία μας.

Διεύθυνση:
Πόλη:
Νομός:
Τ.Κ.:


On-line Υποστήριξη

Υποστήριξη εφαρμογών PDF Εκτύπωση E-mail

Η εταιρεία μας καλύπτει την αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης των εφαρμογών από τους πελάτες. 

Για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού που διαθέτει στην αγορά, η εταιρία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα αξιόλογη υποδομή για την επέκταση και βελτίωση της οποίας επενδύει διαρκώς και συστηματικά. Η ομάδα υποστήριξης αποτελείται από μηχανικούς συστημάτων, μηχανικούς και τεχνικούς πεδίου και στελέχη τηλεφωνικής υποστήριξης.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε τρία κλιμακούμενα επίπεδα:
•    Τηλεφωνική υποστήριξη
•    Απομακρυσμένη ηλεκτρονική υποστήριξη (remote Support)
•    Επί τόπου επέμβαση
Για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα υποστήριξης, η εταιρία έχει την δυνατότητα να δεσμευθεί σε συγκεκριμένους όρους απόκρισης, επέμβασης και αποκατάστασης.  Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στη σύμβαση υποστήριξης που υπογράφει ο πελάτης λογισμικού. 
Για την τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών της, διαθέτουμε ένα οργανωμένο τμήμα Help Desk το οποίο υποστηρίζει τηλεφωνικά τους πελάτες μας.